Skumaj się z naturą

Projekt Skumaj się z naturą jest realizowany przez Fundację Oceanika dzięki grantowi finansowanemu z Funduszu Naturalnej Energii,
którego Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia

O projekcie

Projekt Skumaj się z naturą jest odpowiedzią na powszechny problem z rozumieniem wody, a wiedza ta jest kluczowa do rozumienia funkcjonowania ekosystemów wodnych, ale także i wody w życiu codziennym, co ma przełożenie na zrównoważone wykorzystanie zasobów przyrodniczych. Z tego powodu w ramach projektu realizowane są działania pilotażowe angażujące lokalne społeczności w ochronę wód poprzez udział w monitoringu środowiska. Cel realizowany jest poprzez cztery wyznaczone działania:

  • Pilotażowy monitoring wód
Wyznaczone zespoły młodych naukowców wyposażone w profesjonalne testy i mierniki pod okiem naukowca oraz opiekunów dokonują regularnych pomiarów wybranych parametrów fizykochemicznych wody, m.in. temperatury wody, pH wody, twardość ogólna i węglanowa wody, związki azotu i fosforu, zgodnie z przewidzianym harmonogramem oraz w wyznaczonych punktach kontrolnych zlokalizowanych w najbardziej rozpoznawalnych miejscach gminy Konstancin-Jeziorna i Piaseczno oraz innych kluczowych lokalizacjach z perspektywy projektu.
  • Warsztaty edukacyjne z podstaw akwarystyki
W salach przyrodniczych maksymalnie pięciu szkół lub przedszkoli zainteresowanych współpracą zostaną uruchomione akwaria edukacyjne, które od początku będą prowadzone przez uczniów wykonujących zadania pod okiem naukowca i opiekunów, zgodnie z promowanymi instrukcjami. Przez cały okres prowadzonych prac uczniowie różnych klas będą mogli obserwować zmiany zachodzące w akwarium prowadzonym przez wybranych uczniów. W ramach towarzyszących warsztatów edukacyjnych prowadzonych w tym przypadku w sali lekcyjnej wyjaśnione zostaną pojęcia filtracji biologicznej wody i tzw. dojrzewania wody, a także omówione zostaną najczęściej popełniane błędy.

 

  • Rozpoznawanie inwazyjnych gatunków obcych
Otwarte warsztaty edukacyjne, w ramach których prezentowane są wybrane inwazyjne gatunki obce stwarzające zagrożenie dla rodzimych wód. Uczestnicy poznają historię raków w polskich wodach, jakie napotkały zagrożenia, jak można działać dla ich dobra. Po krótkiej prezentacji mają za zadanie rozpoznać raki tzw. metodą głaskania – najpierw na przykładzie maskotki raka o imieniu Maskotek, a następnie na samych rakach oswojonych i przygotowanych do celów edukacyjnych. Jest to jedna z nielicznych możliwości obserwacji wszystkich sześciu gatunków raków w jednym miejscu, a jest to możliwe dzięki posiadaniu specjalnych zezwoleń przez organizatora.
  • Plastyczny konkurs edukacyjny

Konkurs skierowany do przedszkoli i młodszych uczniów szkół podstawowych,
w tym zgromadzonych w drużynach harcerskich i gromadach zuchowych. Zadaniem uczestników jest narysowanie wybranych zwierząt akwariowych lub inwazyjnych gatunków obcych.

Projekt realizowany jest w okresie od marca do lipca 2022 roku, jednak działania podjęte w jego ramach będą kontynuowane także po jego zakończeniu. 

O Funduszu Naturalnej Energii

Jest to konkurs grantowy, którego ideą jest wsparcie samorządów, placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych w realizacji innowacyjnych projektów ekologicznych. Tematyka projektów skupia się na problemach związanych ze zmianami klimatu, gromadzeniem i racjonalnym wykorzystaniem wody oraz oszczędzaniem energii i korzystaniem z jej alternatywnych źródeł. W ciągu dwunastu edycji konkursu nagrodzono ponad 270 projektów. W ramach programu przyznawane są granty w wysokości do 10 000 zł. 

Więcej informacji na:
Stronie GAZ-SYSTEM S. A.
Fanpagu Funduszu Naturalnej Energii

WYNIKI PILOTAŻOWEGO MONITORINGU WÓD

LOKALIZACJA WYBRANYCH PUnkTÓW KOntrolnych
Wyniki pomiarów badanych parametrów fizykochemicznych wody na wybranych punktach kontrolnych

pH

RJ1
Żabieniec

RJ2
Pólko

RJ3
Śniadeckich

RJ4
Park

RJ5
Mirkowska

RJ6
Ujście

SK1
Wisła

SK2
Oczko

SK3
Mała

SK4
Zakole

SK5
Rów Jeziorki

SK6
Perełka

Kwiecień
2022

7,8

7,6

7,6

7,6

7,6

7,5

7,6

7,6

7,6

7,0

7,8

7,0

Maj
2022

7,8

7,8

7,8

7,6

7,8

7,8

7,8

8,0

7,4

7,0

7,8

7,6

Czerwiec
2022

7,6

7,6

7,6

7,6

7,8

8,0

8,0

8,2

8,5

8,0

8,0

7,3

Lipiec
2022

7,6

7,6

7,6

7,6

7,8

8,0

8,0

8,2

8,5

8,0

8,0

7,3

Sierpień 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GH

RJ1
Żabieniec

RJ2
Pólko

RJ3
Śniadeckich

RJ4
Park

RJ5
Mirkowska

RJ6
Ujście

SK1
Wisła

SK2
Oczko

SK3
Mała

SK4
Zakole

SK5
Rów Jeziorki

SK6
Perełka

Kwiecień
2022

19

19

18

18

18

18

16

18

14

24

11

18

Maj
2022

14

18

16

18

18

18

12

18

14

18

18

12

Czerwiec
2022

18

20

19

18

20

19

13

17

5

17

12

12

Lipiec
2022

18

20

19

18

20

19

13

17

5

17

12

12

Sierpień 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KH

RJ1
Żabieniec

RJ2
Pólko

RJ3
Śniadeckich

RJ4
Park

RJ5
Mirkowska

RJ6
Ujście

SK1
Wisła

SK2
Oczko

SK3
Mała

SK4
Zakole

SK5
Rów Jeziorki

SK6
Perełka

Kwiecień
2022

17

14

13

12

13

11

13

15

11

16

11

13

Maj
2022

15

13

15

16

14

10

10

14

12

18

12

15

Czerwiec
2022

20

12

11

12

16

20

9

18

10

14

10

18

Lipiec
2022

20

12

11

12

16

20

9

18

10

14

10

18

Sierpień 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NH3

RJ1
Żabieniec

RJ2
Pólko

RJ3
Śniadeckich

RJ4
Park

RJ5
Mirkowska

RJ6
Ujście

SK1
Wisła

SK2
Oczko

SK3
Mała

SK4
Zakole

SK5
Rów Jeziorki

SK6
Perełka

Kwiecień
2022

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0

0/1

0

1

0

0/1

Maj
2022

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

Czerwiec
2022

0

0

1

0/1

0

0/1

0

0/1

0

3

1

5

Lipiec
2022

0

0

1

1

0

1

0

1

0

3

1

5

Sierpień 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO2

RJ1
Żabieniec

RJ2
Pólko

RJ3
Śniadeckich

RJ4
Park

RJ5
Mirkowska

RJ6
Ujście

SK1
Wisła

SK2
Oczko

SK3
Mała

SK4
Zakole

SK5
Rów Jeziorki

SK6
Perełka

Kwiecień
2022

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,05

0,05

0

0

0,05

0,2

Maj
2022

0,5

0,5

1

1

1

1

0

0,5

0

0

0,2

0,5

Czerwiec
2022

0,2

0,1

0,2

0,5

0,1

0,2

0

0,05

0,025

0

0,5

0,5

Lipiec
2022

0,2

0,1

0,2

0,5

0,1

0,2

0

0,05

0,05

0

0,5

0,5

Sierpień 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO3

RJ1
Żabieniec

RJ2
Pólko

RJ3
Śniadeckich

RJ4
Park

RJ5
Mirkowska

RJ6
Ujście

SK1
Wisła

SK2
Oczko

SK3
Mała

SK4
Zakole

SK5
Rów Jeziorki

SK6
Perełka

Kwiecień
2022

19

10

10

10

20

20

10

10

0

0

10

20

Maj
2022

20

20

20

20

20

20

0

10

0

0

5

10

Czerwiec
2022

20

10

20

20

20

20

0

5

1

0

20

10

Lipiec
2022

20

10

20

20

20

20

0

5

1

0

20

10

Sierpień 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PO4

RJ1
Żabieniec

RJ2
Pólko

RJ3
Śniadeckich

RJ4
Park

RJ5
Mirkowska

RJ6
Ujście

SK1
Wisła

SK2
Oczko

SK3
Mała

SK4
Zakole

SK5
Rów Jeziorki

SK6
Perełka

Kwiecień
2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,5

0

0,5

Maj
2022

0,25

0,25

0,5

0,5

0,5

0,5

0

0,5

1

1

0,5

2

Czerwiec
2022

0,5

0,5

1

1

1

1

0

1

0

2

0

3

Lipiec
2022

0,5

0,5

1

1

1

1

0

1

0

2

0

3

Sierpień 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAŁY EDUKACYJNE

GALERIA ZDJĘĆ

Projekt Skumaj się z naturą jest realizowany przez Fundację Oceanika dzięki grantowi finansowanemu z Funduszu Naturalnej Energii,
którego Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia