Nazywam się Rafał Maciaszek i jestem Łowcą Obcych. Moje zainteresowania koncentrują się wokół problematyki bezkręgowców wodnych, takich jak krewetki i raki, a także inwazyjnych gatunków obcych.

Od prawie 20 lat pracuję z krewetkami akwariowymi zajmując się głównie selekcją ich ubarwienia oraz problemami zdrowotnymi w hodowli Kumak Shrimp. Jestem międzynarodowym sędzią na konkursach i wystawach tych zwierząt ozdobnych, autorem i współautorem kilkudziesięciu odmian barwnych. W ramach popularyzacji akwarystyki od roku 2014 organizuję Międzynarodowe Dni Akwarystyki, największą wystawę akwarystyczną o charakterze edukacyjnym w Europie Środkowo-Wschodniej, tworzoną wspólnie z pasjonatami akwarystyki z Polski i zagranicy, w trakcie której odbywają się również Warszawska Konferencja Akwarystyczna, Międzynarodowe Mistrzostwa Krewetek Ozdobnych, a także liczne konkursy.

W roku 2019 zainicjowałem projekt Łowca Obcych, któremu w głównej mierze poświęcona jest niniejsza strona. Niespełna rok później w ramach tej inicjatywy z największych sieci sklepów zoologicznych zniknęły całkowicie podlegające prawnym ograniczeniom inwazyjne gatunki obce (IGO), ślimaki z rodzaju Pomacea, ryby genetycznie modyfikowane i ryby sztucznie barwione. Wprowadzono kontrolę ogłoszeń oferujących te gatunki także na głównych krajowych portalach ogłoszeniowych. Ze względu na swoją działalność w zakresie agrofagów kwarantannowych dla Unii zostałem ekspertem Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Również w roli eksperta jestem zapraszany do realizacji projektów badawczych dotyczących opracowania metod kontroli IGO realizowanych przez Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, a także udziału w Państwowym Monitoringu Środowiska poprzez realizację monitoringu podlegającego ochronie raka szlachetnego. Jako jeden z ekspertów prowadziłem szkolenia z zakresu IGO organizowane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska dla przedstawicieli parków narodowych, parków krajobrazowych, Polskiego Związku Łowieckiego, Polskiego Związku Wędkarskiego, Lasów Państwowych, Wód Polskich, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, a także pracowników naukowych zajmujących się tematyką IGO. W roku 2021 zostałem oficjalnym delegatem Polski na Forum Naukowym ds. Inwazyjnych Gatunków Obcych przy Komisji Europejskiej, a także recenzentem ocen ryzyka dla IGO dla IAS Team. W tym samym roku za swoją działalność edukacyjną i prospołeczną zostałem uhonorowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska tytułem Klimatycznego Człowieka Roku.

Ukończyłem studia inżynierskie (2012-2016) i magisterskie (2016-2017) na Wydziale Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Hodowla i Ochrona Zwierząt Towarzyszących i Dzikich (specjalizacja zwierzęta dzikie). Obecnie realizuję studia doktoranckie na kierunku Hodowla Zwierząt w Instytucie Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie. Od roku 2021 jestem asystentem w Katedrze Genetyki i Ochrony Zwierząt SGGW w Warszawie. Regularnie biorę udział w szkoleniach dotyczących chowu i hodowli ryb i bezkręgowców wodnych czy planowania procedur i doświadczeń oraz ich przeprowadzania.

PUBLIKACJE NAUKOWE
2021

Cite this article as: Maciaszek R, Jabłońska A, Hoitsy M, Prati S, Świderek W. 2021. First record and DNA barcodes of non-native shrimp, Caridina babaulti (Bouvier, 1918) in Europe. The European Zoological Journal 88:1, 816-823. https://doi.org/10.1080/24750263.2021.1944337

Cite this article as: Maciaszek R, Świderek W, Kaliszewicz A, Karaban K, Szpakowski B. 2021. First report of Scutariella japonica (Matjašič, 1990), a temnocephalid epibiont from South-East Asia, found on introduced ornamental freshwater shrimp in European waters. Knowl. Manag. Aquat. Ecosyst., 422, 19. https://doi.org/10.1051/kmae/2021018

 

2020

Cite this article as: Maciaszek R, Jabłońska A, Prati S, Świderek W. 2020. First report of freshwater atyid shrimp, Caridina formosae(Decapoda: Caridea) as a host of ectosymbiotic branchiobdellidan, Holtodrilus truncatus (Annelida, Citellata). Knowl. Manag. Aquat. Ecosyst., 421, 33. https://doi.org/10.1051/kmae/2020027

Cite this article as: Maciaszek R, Bonk M, Sosnowski W, Jabłońska A. 2020. First record and DNA barcodes of the invasive blue-coloured spiny-cheek crayfish Faxonius limosus (Rafinesque, 1817) (Decapoda: Cambaridae). Knowl. Manag. Aquat. Ecosyst., 421, 20. https://doi.org/10.1051/kmae/2020014

2019
KSIĄŻKI
2021

Publikacja dostępna pod adresem (dostęp ograniczony – książka):
https://www.galaktyka.com.pl/zwierzeta/nanoakwarium-zwierzeta-technika-aquascaping

WYBRANE WYSTĄPIENIA W RADIU I TELEWIZJI
2021
2020

Publikacja dostępna pod adresem:
https://www.rdc.pl/podcast/animalista-lowca-obcych-o-inwazyjnych-gatunkach/

Publikacja dostępna pod adresem:
https://www.polskieradio.pl/10/4339/Artykul/2600297,Lowca-obcych-pogromca-gatunkow-inwazyjnych

Publikacja dostępna pod adresem:
https://www.eska.pl/warszawa/tysiace-obcych-zamieszkuje-zbiorniki-wodne-na-terenie-warszawy-odlawia-je-lowca-aa-DWmB-Nkzi-J4dm.html

Publikacja dostępna pod adresem:
https://www.polskieradio.pl/80/1007/Artykul/2564173,Lowcy-obcych-reportaz-Jakuba-Tarki

Publikacja dostępna pod adresem:
https://radio.lublin.pl/2020/08/rak-marmurkowy-zagrozeniem-dla-poleskiego-parku-narodowego-2/

WYBRANE OSIĄGNIĘCIA
2021

Uzyskanie tytułu Klimatyczny Człowiek Roku 2021 w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Materiał o laureatach konkursu dostępny pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=AgPx-wMzaEU

Udział w roli oficjalnego delegata Polski w 12-tym spotkaniu Forum Naukowego ds. Inwazyjnych Gatunków Obcych przy Komisji Europejskiej w dniu 13 kwietnia 2021

Recenzja oceny ryzyka „Review of risk assessments in 2021” dla gatunku Faxonius immunis (Calico crayfish) dla IAS Team przy Komisji Europejskiej w czerwcu 2021

2020

Pierwsza bajka dla dzieci poświęcona problemowi porzucania zwierząt akwariowych

Bajka dostępna pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=YSkU0WRQEww

PROMOTOR POMOCNICZY PRAC DYPLOMOWYCH
2021

Praca magisterska – Zuzanna Plichta
Promotor: prof. dr hab. Jarosław Kobak
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Publikacja dostępna pod adresem:
https://www.mdpi.com/2076-2615/11/4/1071

Praca inżynierska – Paweł Wróblewski
Promotor: Dr inż. Robert Kasprzak 
Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt SGGW w Warszawie

Praca dostępna do wglądu w Bibliotece SGGW

2020

Praca magisterska – Dorota Marcinek
Promotor: Dr inż. Krzysztof Kazuń
Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt SGGW w Warszawie

Praca dostępna do wglądu w Bibliotece SGGW

2019

Praca inżynierska – Dorota Marcinek
Promotor: Dr inż. Krzysztof Kazuń
Wydział Nauk o  Zwierzętach SGGW w Warszawie

Praca dostępna do wglądu w Bibliotece SGGW