działania zaradcze

Odłowy raków IGO
na poznańskiej Dębinie

fot. Rafał Maciaszek

Oferta

W ramach inicjatywy Łowca Obcych tworzymy rozwiązania dla ochrony przyrody, które mają na celu minimalizację zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków obcych (IGO) będącego efektem nieodpowiedzialnych działań człowieka. Wśród nich wyróżnić można działania edukacyjne, jak również działania zaradcze, których rolą jest izolacja, kontrola, bądź eliminacja populacji inwazyjnych gatunków obcych w środowisku przyrodniczym. Uzupełnieniem tych działań jest prowadzony azyl dla zwierząt przeznaczony dla żółwi należących do IGO. Poniżej zamieszczamy przykładowe działania realizowane przez nasz zespół. 

 

SZKOLENIA

Prowadzimy szkolenia dotyczące w szczególności następujących tematów:

 • Problematyka występowania gatunków obcych
 • Drogi wprowadzania IGO do środowiska i rozprzestrzeniania w tym środowiska
 • Identyfikacja IGO roślin i zwierząt
 • Metody zwalczania i działania zaradcze wobec IGO 
 • Podstawy prawne dotyczące IGO
 • Przestępstwa w ochronie przyrody
 
Dotychczas mieliśmy okazję prowadzić szkolenia w ramach następujących zadań:
  • Projekt „Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną” (POIS.02.04.00-00-0100/16) realizowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska
   Szkolenia skierowane były do przedstawicieli parków narodowych, parków krajobrazowych, służb celnych, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, Lasów Państwowych, PGW Wody Polskie, Polskiego Związku Łowieckiego, Polskiego Związku Wędkarskiego oraz pracowników naukowych i organizacji zajmujących się problematyką występowania inwazyjnych gatunków obcych. 
  • Projekt „Prawo ochrony środowiska dla kadr wymiaru sprawiedliwości” realizowany przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury
   Szkolenia skierowane były do sędziów, prokuratorów, asystentów sędziów i prokuratorów z sądów i jednostek prokuratury z całej Polski.
  • Studia podyplomowe „Obrót i zarządzanie gatunkami zagrożonymi, inwazyjnymi i niebezpiecznymi – zwierzęta, rośliny, produkty” realizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
   Zajęcia skierowane były do przedstawicieli regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, ogrodów zoologicznych, Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, służb celnych, policji, straży pożarnej, straży miejskiej i gminnej oraz schronisk dla bezdomnych zwierząt. 

 

działania zaradcze

Odłowy ryb i raków IGO
w Kanale Piaseczyńskim w Warszawie

fot. Rafał Maciaszek

DZIAŁANIA ZARADCZE

Prowadzimy działania zaradcze wobec żółwi, ryb i bezkręgowców wodnych należących do inwazyjnych gatunków obcych. 

 • Problematyka występowania gatunków obcych
 • Drogi wprowadzania IGO do środowiska i rozprzestrzeniania w tym środowiska
 • Identyfikacja IGO roślin i zwierząt
 • Metody zwalczania i działania zaradcze wobec IGO 
 • Podstawy prawne dotyczące IGO
 • Przestępstwa w ochronie przyrody
 
Dotychczas mieliśmy okazję prowadzić szkolenia w ramach następujących zadań:
 • Projekt „Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną” (POIS.02.04.00-00-0100/16) realizowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska
  Szkolenia skierowane były do przedstawicieli parków narodowych, parków krajobrazowych, służb celnych, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, Lasów Państwowych, PGW Wody Polskie, Polskiego Związku Łowieckiego, Polskiego Związku Wędkarskiego oraz pracowników naukowych i organizacji zajmujących się problematyką występowania inwazyjnych gatunków obcych. 
 • Projekt „Prawo ochrony środowiska dla kadr wymiaru sprawiedliwości” realizowany przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury
  Szkolenia skierowane były do sędziów, prokuratorów, asystentów sędziów i prokuratorów z sądów i jednostek prokuratury z całej Polski.
 • Studia podyplomowe „Obrót i zarządzanie gatunkami zagrożonymi, inwazyjnymi i niebezpiecznymi – zwierzęta, rośliny, produkty” realizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
  Zajęcia skierowane są do przedstawicieli regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, ogrodów zoologicznych, Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, służb celnych, policji, straży pożarnej, straży miejskiej i gminnej oraz schronisk dla bezdomnych zwierząt. 

 

 

działania zaradcze

Odłowy ryb i raków IGO
w Kanale Piaseczyńskim w Warszawie

fot. Rafał Maciaszek